Aktualności

Zmiany w obw.35

W celu poprawienia warunków bytowania zwierzyny w obwodzie 35 łowczy koła wydziela w rjonach 4a i 2a oddziały oznaczone jako „ OSTOJA ”.

 

1) „Ostoja PFAJFER” rejon 4a

Powierzchnia - 122,1 ha.

Granica : od fermy Pfajfra drogą asfaltową w kierunku Majówki do transformatora, następnie w prawo przez szlaban do pola, po ścianie lasu z prawej strony do drogi z Bieliszowa i w prawo do wału przeciwpowodziowego, po wale do fermy

2.“Ostoja WIERZBA” rejon 2a

Powierzchnia - 56,1 ha.

Granica : od m. Borki drogą pożarową w kierunku Zdziesławic do drogi leśnej w kierunku starej ambony na GS-sie, do kanału Tynica a następnie wzdłuż kanału do drogi leśnej Jemielno – Borki i w prawo tą drogą do m. Borki

 

                                                                                                           D A R Z    B Ó R